SE TEHNIKAKESKUS OÜ privaatsusteade

 

Käesolevas privaatsusteates (edaspidi: Privaatsusteade) selgitame, kuidas ja milliseid isikuandmeid me (SE TEHNIKAKESKUS) töötleme, kui te sõlmite meiega Lepingu, kasutate meie Teenuseid või olete meie Teenustega muul moel seotud (nt. Saadetise Saaja), külastate meie Veebilehte, osalete meie kampaaniates või võtate meiega ühendust. Sealjuures on isikuandmed mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Vastutav töötleja

Teie isikuandmete vastutav töötleja on SE TEHNIKAKESKUS OÜ (registrikood 11102347, aadress Selja tee, Tori vald, Pärnumaa, 85003, Eesti Vabariik).

Kelle ja milliseid isikuandmeid me töötleme

Me võime töödelda järgmiste isikute järgmisi isikuandmeid:

a) Kliendi ja Saaja kontaktandmed (nimi, aadress, asukoht, telefoninumber, e-posti aadress)

b) Kliendi kasutajakonto andmed PÕLLUMEHE KAUBAMAJA Veebilehel (kasutajanimi, salasõna, nimi, telefoninumber, e-posti aadress, tehingute ajalugu)

c) Kliendi makseandmed

d) Kui Saadetist ei võta vastu Saaja, siis Saadetist vastuvõtva isiku nimi

e) Lisateenuse „ID-check ehk isikutuvastus“ puhul Saaja isikut tõendava dokumendi andmed

f) Kampaanias osalemisel osaleja kontaktandmed ja muu esitatud teave

g) Meiega kontakteerumisel kontakteerunud isiku kontaktandmed ja muu esitatud teave (nt tagasiside)

h) PÕLLUMEHE KAUBAMAJA Veebilehe kasutamisel seadme andmeid jms

i) Muud andmed, mida te meile edastate

Kuidas me isikuandmeid kogume

Üldiselt edastate te oma isikuandmed meile ise. See võib toimuda tellimuse edastamise käigus E-poes, suhtlemisel meie kaupluses, e-kirja vahendusel, samuti meie kampaaniates osalemisel või meiega kontakteerumisel. PÕLLUMEHE KAUBAMAJA Veebilehe kasutamisel kogume me teatud teavet automaatselt. Tellimuse edastamiseks vajalikud Saaja isikuandmed saame me tavaliselt Kliendilt.

Milleks me isikuandmeid töötleme

Me töötleme Kliendi ja Saaja isikuandmeid Kliendile Teenuse osutamiseks, s.o Saadetiste väljastamiseks, maksete teostamiseks, sorteerimiseks, veoks, tollimiseks ja kättetoimetamiseks. Me töötleme kampaanias osalejate isikuandmeid kampaania läbiviimiseks ning meiega kontakteerunud isikute isikuandmeid päringute töötlemiseks ja neile vastamiseks. Rahuloluuuringu eesmärgiks on koguda tagasisidet ja kaardistada sihtrühmade rahulolu meie poolt pakutavate Teenustega, mistõttu töötleme andmeid ka sellel eesmärgil. Saadetud tagasisidet kasutame me ka oma Teenuste arendamiseks. Samuti võime me teie kontaktandmeid kasutada teile vajaliku teabe edastamiseks. PÕLLUMEHE KAUBAMAJA Veebilehe külastamisel automaatselt kogutud teavet kasutame me PÕLLUMEHE KAUBAMAJA Veebilehe arendamiseks ja kohandamiseks, tehniliste probleemide tuvastamiseks ja nende lahendamiseks, kasutusstatistika tegemiseks ja muudeks eesmärkideks, et oma tegevust parendada. Kui te olete liitunud meie meililistiga, kasutame me teie kontaktandmeid teile erinevate pakkumiste edastamiseks. Teil on igal ajal õigus meie pakkumise edastamisest loobuda. Muudel eesmärkidel töötleme me teie isikuandmeid ainult teie eelneval nõusolekul.

 

Kellele me isikuandmeid edastame

Me edastame teie isikuandmeid ainult järgmistele isikutele:

 a) Meie koostööpartneritele, keda me kasutame Teenuse osutamisel. (näit. kullerfirmad) Me jääme alltöövõtjaid kasutades igati vastutavaks teie isikuandmete töötlemise eest

b) Isikutele ja asutustele, kellele see on vajalik Kliendile valitud Teenuse osutamiseks (nt kindlustusandjatele, tollile, makseasutustele. Me edastame sellistele isikutele ja asutustele ainult selliseid isikuandmeid ja ainult sellises ulatuses nagu see on valitud Teenuse osutamiseks või seaduse kohaselt vajalik)

c) Isikutele, kellele isikuandmete edastamine on nõutud seaduse alusel (nt järelevalveasutused)

d) Isikutele, kellele see on vajalik meie huvide kaitseks (nt pettuste avastamiseks või uurimiseks)

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, kui see on seaduse kohaselt nõutud (nt raamatupidamise seaduse kohaselt) või kui see on vajalik meie seaduslike huvide kaitsmiseks (nt nõuete esitamiseks või nende eest kaitsmiseks).

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme

Me rakendame asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks. Vaatamata sellele, et me astume samme selle vältimiseks või vähendamiseks, võivad näiteks saadetise pakisildile kantud andmed olla nähtavad ka kolmandatele isikutele.

Teie õigused

Teil on kõik isikuandmete kaitse seaduse järgsed õigused. Kui te leiate, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Privaatsusteate muutmine

Meil on õigus oma isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja käesolevat Privaatsusteadet ühepoolselt igal ajal muuta, teatades teile sellest PÕLLUMEHE KAUBAMAJA Veebilehe vahendusel ette vähemalt 2 nädalat. Kui te ei nõustu muudetud Privaatsusteatega, peaksite lõpetama oma isikuandmete meile edastamise. Kui te jätkate seda pärast uue Privaatsusteate jõustumist, nõustute, et muudetud Privaatsusteade on teile siduv.

Küpsised

Küpsised (cookies) on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse teie arvutisse veebilehtedelt, mida te külastate. Küpsised võimaldavad ära tunda teie seadme veebilehtede külastamisel. Veebilehed kasutavad küpsiseid, et pakkuda teile isikupärasemat kasutuskogemust ja mugavamat navigeerimist. Näiteks võimaldavad küpsised meelde jätta teie eelistusi või jätta vahele igakordne veebilehele sisselogimine. Teil on võimalik muuta küpsiste seadeid ja kustutada küpsised oma veebilehitseja (Internet Explorer, Firefox, Chrome jms) seadistuste kaudu:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

PÕLLUMEHE KAUBAMAJA Veebilehel kasutatakse järgmist tüüpi küpsiseid:

a) Tehnilised küpsised (strictly necessary/essential cookies), mis on olulised veebilehtedel ringiliikumiseks ja nende kasutaja poolt valitud võimaluste kasutamiseks.

b) Analüütilised küpsised (performance cookies), mis koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist.

c) Eelistuste küpsised (functionality cookies), mis võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid võimalusi veebilehtede kasutamiseks.

d) Reklaamiküpsised (targeting/advertising/behaviourally targeted advertising cookies), mis võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades veebilehtedelt kasutaja 3 käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega.

e) Multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised, mis salvestavad video- või audiomaterjali esitamiseks vajalikku tehnilist teavet, nagu kujutise kvaliteet, võrguühenduse kiirus ja puhverdamise parameetrid.

f) Suhtluspluginate küpsised sisu jagamiseks. Mitmed sotsiaalvõrgustikud pakuvad suhtluspluginate mooduleid (social plug-in modules), mille abil saavad sotsiaalvõrgustike kasutajad jagada neile meelepärast sisu. Sellised pluginad salvestavad küpsised kasutaja lõppseadmesse ning omavad neile juurdepääsu, et sotsiaalvõrgustik saaks tuvastada oma liikmeid, kes selliste pluginatega suhtlevad. Kui küpsis on hädavajalik sellise teenuse osutamiseks, mida kasutaja on selgesõnaliselt taotlenud, ei ole teie nõusolek küpsise kasutamiseks vajalik.

Kontaktandmed

Kui teil peaks olema küsimusi, kommentaare või kaebusi seoses käesoleva Privaatsusteate või oma isikuandmete töötlemisega, siis võtke meiega PÕLLUMEHE KAUBAMAJA Veebilehe kaudu ühendust.

Ostukorv

Teil ei ole ühtegi toodet ostukorvis.