Ostoskori

Sinulla ei ole tuotteita ostoskorissa.

Lisää kuvia

Hyttyssuihke 400ml BROS

3,08 €
Sis. 20% ALV

Tuotekoodi: 15946004021

Saatavuus: Varastossa

Määrä: 4

Kuvaus

Kasutamisjuhend:
Pihustada pidadele, mida soovitakse kärbeste eest kaitsta.
Pihustada 15 cm kauguselt, katmata kehaosadele, kus on oht sääskede hammustamiseks. Sama kaugelt pihustage toodet käele, seejärel kandke käega näole ja kaelale.Toimib koheselt pärast peale kandmist. Kaitse sääskede vastu kestab 4 tundi. Siseruumidesse naastes eemaldage aine vee ja seebiga ning peske oma rõivad.

Ohutusmeetmed ja esmaabi:
Välispidiseks kasutamiseks. Hoiduda kokkupuutest limaskestadega, mitte kanda kahjustatud või ärritunud nahale. Ärrituse korral pesta suure koguse veega. Silma sattumisel loputada viivitamatult voolava vee all ning pöörduda arsti poole. Allaneelamisel manustada vett ja pöörduda arsti poole. Sissehingamisel viia inimene värske õhu kätte.

Hädaabi number: 112
Mürgistusteabekeskus (10.00-17.00): 16662

Ettevaatust: Mahuti on rõhu all. Mitte hoida päikesepaistel ega temperatuuril üle 50°C. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Mitte pihustada tulle ega mistahes hõõguvatele materjalidele. Hoida eemal süttimisallikatest. Suitsetamine keelatud. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlemisel täita ohutusnõudeid!

Sisaldab: biotsiid.

Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. R12 eriti tuleohtlik; R22 kahjulik allaneelamisel; R36/38 ärritab silmi ja nahka; R52/53 kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet; S2 hoida lastele kättesaamatus kohas; S13 hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast; S16 hoida eemal süttimisallikast - mitte suitsetada!; S23 vältida udu sissehingamist; S46 kemikaali allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti; S51 käidelda hästiventileeritavas kohas.

Toimeaine: N,N - dietüül-meta-toluamiid (DEET) 30g / 100g (30%).
Ostoskori

Sinulla ei ole tuotteita ostoskorissa.